Research Topics

Medical Annotation Tool (MedAT)

Medical records Annotation Tool (MedAT) is a software tool which provides a framework for semiautomatic semantic annotation of patient’s records. The annotation is ontology driven and thus it is not limited to one specific type of patient reports. The annotations are provided in OWL language. Thus they can be combined with other relational data e.g. gene expression data to offer a more complete view on the patient. The complex information about the patient can then be explored using techniques of relational data mining. In addition to the core functionality MedAT contains a module providing means for exporting the data into a relational database. Moreover, this module supports performing queries on the considered database or application of data mining using standard propositional techniques and visualizing results of the queries by means of graphs. Thus MedAT provides the physician or medical expert with basic functionalities required for analysis of a set of patients considered for a study.
 

Motivační hry pro rehabilitaci

 Ve spolupráci s rehabilitačním centrem Kladruby vyvíjíme hry, které by lépe motivovaly pacienty k rehabilitaci. Videa a ukázky - www.3dsense.cz.


Podpora pro diagnózu, vyhodnocení a léčbu strabismu (šilhavosti)

Prvotním cílem projektu je převod některých postupů / metod pro stanovení diagnózy strabismu do počítačové formy za účelem zrychlení vyšetření, zjednodušení instalace měřicího zařízení, objektivizace podmínek měření a odstranění subjektivní chyby lékaře (případně pacienta) i získání většího množství a typů dat než při běžném manuálním vyšetření. Výhodou navrhovaného řešení je pak možnost vytvořit znalostní podporu pro diagnostiku a vyhodnocení naměřených dat s využitím různých metod umělé inteligence. Součástí projektu jsou rovněž aplikace pro léčbu / rehabilitaci strabismu. A to od těch velmi jednoduchých aplikací určených převážně dětem (kreslení obrázků, omalovánky, různé doplňovačky) až po speciální trenažéry okohybných svalů (stimulace s detekcí skutečné výchylky oka). Výsledkem projektu by měl být soubor programových nástrojů a znalostní systém pro podporu rozhodování lékaře.


Pomůcky a aplikace pro osoby se sníženou schopností pohybu a reakce

Někteří lidé vzhledem ke svým schopnostem nebo zdravotnímu stavu nemohou používat běžná zařízení pro ovládání osobního počítače a dalších okolních zařízení. Je tedy vhodné (pro tyto osoby) vytvořit alternativní ovládací pomůcky / zařízení ve formě speciálních tlačítek, joysticku, detektoru pohybu ruky / hlavy a další, které jim umožní ovládat nejen PC a vytvořené aplikace (psaní textu nebo mail), ale rovněž i některé další spotřebiče v domácnosti (TV, rádio, okna). Naším cílem je vytvořit soubor aplikací s jednotným systémem ovládání tak, aby jej bylo možno co nejjednodušším způsobem kombinovat s libovolným alternativním ovládacím zařízením. Nedílnou součástí tohoto souboru je rovněž sada her vytvořených taktéž s ohledem na snadné ovládání i návrh možností alternativního ovládání elektrického invalidního vozíku.


Programová část (podpora) pro snímač plošného rozložení tlaků

První část tvoří vlastní snímač v podobě HW zařízení (umístěný například v malém koberečku), který zaznamenává tlaky v jednotlivých bodech, jenž jsou rozloženy (převážně) do maticového tvaru. Tohoto se využívá zejména při snímání otisku (klenby) chodila (plochost nohy) a záznamu průběhu kroku, ale rovněž například pro záznam rozložení tlaků na sedačce nebo opěradle židle, rozložení tlaku na lyžích, rozložení tlaku při proudění kapalin a podobně. Druhou část představuje externí zařízení přenášející snímky s rozložením tohoto tlaku (se zadanou rychlostí) do třetí části a to aplikačního programu (na PC) kde jsou ukládány, vyhodnocovány a zobrazovány. Zobrazení je možné ve 2D i 3D tvaru. Mezi základní používané vyhodnocovací postupy patří zejména: centrum tlaku (těžiště), celková míra tlaku, typ rozložení tlaku a další.


The Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia (ITAREPS)

 
ITAREPS presents a mobile phone-based telemedicine solution for weekly remote patient monitoring and disease management in schizophrenia and psychotic disorders in general. The programme provides health professionals with home telemonitoring via a PC-to-phone SMS platform that identifies prodromal symptoms of relapse, to enable early intervention and prevent unnecessary hospitalizations. Its web-based interface offers the authorized physician a longitudinal analysis of the dynamics and development of possible prodromes.