Petr NovákZákladní informace

Petr Novák pracuje jako výzkumný pracovník na Katedře kybernetiky, Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).Člen skupiny Nature Inspired Technologies Group (NIT). Hlavní zájmy jsou návrh HW a SW, sběr dat ze senzorů, jejich zpracování, vizualizace, bezdrátové technologie, vzdálené řízení a ovládání domácího prostředí. Pracuje s mnoha studenty na několika tématech jako jsou univerzální databáze pro lékařská data, 3D vizualizace dat, vzdálený sběr dat ze senzorů a jejich zpracování.

novakpe[AT]labe[DOT]felk[DOT]cvut[DOT]cz

Výzkumný pracovník

Řízení domácího prostředí, bezdrátové technologie, sběr dat ze senzorů a jejcih zobrazení

Details   Publications

Obrázek uživatele novakpe
Pro ty, kterým se nepodařilo napsat (správně) adresu stránky s aplikacemi pro domácí rehabilitaci strabismu, tak je uvedena na následujícím odkazu. Nevhodnou vlnovku v adrese se snažím zrušit, ale nebude to okamžitě.
 
Oblasti zájmu / dovednosti
SW: MS .NET C#, DirectX 2D/3D, WPF (C/C++, MFC, OpenGL, JAVA, ASM, atd)
HW: PC, I51/52, Atmel AVR, ARM, ZigBee (log. obvody, procesory, dig. technika atd)
 
Projekty jenž vytvářím / vedu
Ovládání počítače pomocí speciálních zařízení (tlačítka, joystick, pohyb ruky, atd) Více.
Ovládání (nejen) domácích zařízení pomocí speciálních zařízení (TV, rádio, světla, atd) Více.
Univerzální úložiště dat (DB) zejména pro lékařské informace / měření (uložení dat do DB / XML, procházení, zobrazení 2D/3D, zpracování, atd) Více.
Diagnóza a rehabilitace šilhavosti (SW pro diagnózu / léčbu, návrhy postupů, analýza dat, atd) Více.
Projekty na nichž spolupracuji
Inteligentní invalidní vozík (s ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Intelligent and Mobile Robotics Group)
(ovládání, uživatelské rozhraní, grafická reprezentace, část HW, atd)
Plošný snímač kontaktních sil (s ČVUT FS Ústav přístrojové a řídící techniky) Více.
(HW pro snímání / záznam dat, SW pro ukládání / zobrazení / export / vyhodnoceni, atd)
Vyhodnocení různých typů rehabilitace (s ČVUT FS Ústav přístrojové a řídící techniky)
(HW senzory částečně a SW pro vyhodnocení postupu rehabilitace, atd)
Projekty do nichž jsem přispěl / přispívám
Mapování mozkové činnosti (Fyziologický ústav AV ČR)
(HW částečně a SW pro řízení pohybu mikroskopu, řízení osvětlení při snímání, atd)
Hloubková mozková stimulace (LF UK a FN Motol)
(HW / SW pro ověřování činnosti měřícícho přístroje)
Měření odporu / pohyblivosti svalů v kolenu (UK FTVS – Katedra anatomie a biomechaniky)
(HW částečně a SW pro řízení pohybu a senzoru pro měření pohybu nohy, atd)
Měření tuhosti svalů (UK FTVS – Katedra anatomie a biomechaniky)
(HW částečně a SW pro řízení pohybu senzoru pro měření tuhosti svalů, atd)
  
Získaná ocenění některých projektů
 
Vizionář 2015, 2015, Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze za inovaci Plantograf V12 (snímač plošného rozložení tlaků, spoluřešitel)
Commemorative Award 2014, For the invention Plantograf V12, 8th International Exhibition of Inventions, Kunshan (snímač plošného rozložení tlaků, spoluřešitel)
Gold Medal, 2014, For the Invention Plantograf V12, International, Warsaw Invention Show, IWIS 2014 (snímač plošného rozložení tlaků, spoluřešitel)
Gold Medal, 2011, In Recognition of Innovative Excellence in the 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions, Plantograf V07 (snímač plošného rozložení tlaků), I-Shou University Kaohsiung, Taiwan Více.

2. Místo Inovace 2011 - Čestné uznání v rámci soutěže o cenu INOVACE ROKU 2011 za Plantograf V09 (Plošný snímač kontaktních sil) Více.

The IFIA Gold Innovation Medal, 2010, For excellent Invention Deemed to Represent Significant Innovation – New Products, Plantograf V07 (snímač plošného rozložení tlaků), Nuremberg Více.

IENA Silbermedaille, 2010 International Trade Fair „Ideas-Inventions-New Products“, IFIA International Federation of Inventors’ Association IFIA Collective presentation UNGARN, Plantograf V07 (snímač plošného rozložení tlaků) Nuremberg Více.

Stříbrná medaile na veletrhu Moskva 2009 (Plošný snímač kontaktních sil / Pantograf) Více.

3. Místo Inovace 2007 – Za účast v soutěži INOVACE ROKU 2007 za Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku (Plošný snímač kontaktních sil) Více.

Zlatá medaile veletrhu MSV Brno 2006 – Systém I4Control pro bezkontaktní ovládání technických zařízení.

2. Místo Inovace 2005 - Čestné uznání v rámci soutěže o cenu INOVACE ROKU 2005 za Plantograf V05 (Plošný snímač kontaktních sil) Více.

(Ocenění jenž se vztahují k mé předešlé a to rozdílné práci, nebo mám dojen, že jsem k nim přispěl pouze částečně či nejsou nijak svázány se současných pracovištěm zde nejsou uvedeny. Tyto ocenení jsou uvedeny na stránkách příslušných projeků)

Odkazy na vytvořené projekty, jejich části a další

Systém pro ovládání PC a okolních zařízení pomocí speciálních pomůcek. Více.

Univerzální úložiště zejména pro lékařská data / informace s podporou pro jejich automatického zpracování. Více.

Programy pro detekci / rehabilitaci strabismu (šilhavosti) pomocí PC. Více.

Snímání náklonu a pohybu s přenosem dat do PC, jejich uložení a základní zobrazení.

Dálkové ovládání aplikací / PC pomocí libovolného bežného IR ovladače.

Univerzální analogová / digitální karta vstupů / výstupů na USB a základní SW podpora.

Detekce časového posuvu pri více-kanálovém EMG záznamu.

Generátor PWM signálu pro testovací účely (měření svitu LED diódy).

SW nástroj pro hodnocení / porovnávání algoritmů pro detekci očních pohybů. Více.

SW nástroj pro vývoj / ladění / kontrolu algoritmů pro detekci očních pohybů.