Motivační hry pro rehabilitaci

 Ve spolupráci s rehabilitačním centrem Kladruby vyvíjíme hry, které by lépe motivovaly pacienty k rehabilitaci. Videa a ukázky - www.3dsense.cz.

Coordinator: 
Jan Hrdlička
Coordinator: 
Jiří Wild

3D senzory

Levné 3D senzory (např. Microsoft Kinect, Asus Xtion) byly původně vyvinuty pro potřeby zábavního průmyslu, kde se používají pro ovládání her pohybem těla a tak umožňují hráči větší prožitek ze hry.

3D senzor v tomto případě dvě kamery a laserový projektor - jedna kamera snímá běžný RGB obraz, druhá, infračervená, sníma speciální laserový grid, který do prostoru vysílá projektor. Objekty, na které grid dopadne, jej deformují a na základě této informace pak čip v 3D senzoru vyhodnotí vzdálenost jednotlivých objektů. Počítačový program následně získává jak obyčejný obraz (jako např. z webkamery), tak i obraz hloubkový - tj. přesnou (v řádech centimetrů) informaci o vzdálenosti jednotlivých objektů viděných běžnou kamerou.

3D senzory pro rehabilitaci horních a dolních končetin a trupu

Problematika využití počítače pro rehabilitaci pacientů již byla v minulosti několikrát řešena - většinou se v takovém případě jednalo o připevnění speciálních zařízení na jednotlivé části těla, jejichž polohu, chtěl lékař změřit. Během cvičení pak tato zařízení periodicky posílala informaci o své poloze, z čehož následně počítač vytvořil dynamický model člověka.

V případě 3D senzorů je však díky hloubkovému obrazu celá úloha značně zjednodušena - pacient již na sobě nemusí mít žádná elektronická zařízení ani speciální oblek a přesto lze pomocí pokročilých metod počítačového vidění získávat v reálném čase jeho skeleton (tj. zjednodušený model těla). Ten lze pak využít pro zvýšení motivace ke cvičení (navržením počítačové hry, která donutí pacienta pohybovat správným způsobem rehabilitovanou částí těla) či ke kontrole, zda pacient provádí rehabilitační cviky korektně.

Navíc díky příznivé ceně těchto senzorů budou pacienti schopni provádět většinu rehabilitace v domácím prostředí, přičemž terapeut bude pravidelně informován o stavu svých pacientů přes internet a bude moci aktivně zasáhnout do rehabilitačního program, který pro ně sestavil - např. v případě, že dojde k přesvědčení, že pacient už nepotřebuje dále rehabilitovat horní končetiny, ale měl by se více zaměřit na končetiny dolní. 

Další informace a ukázková videa je možno shlédnout na www.3dsense.cz.

Partners: 

Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi
www.rehabilitace.cz