Petr NovákPersonal information

Petr Novak works as the researcher at the Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague (CTU). He is a member of the Nature Inspired Technologies Group at CTU. His main interests are designing HW and SW for collecting data from sensors, their processing and visualization, wireless technology, mobility control and home environment control. He works with many students on several topics like universal database storage for medical data, 3D visualization of data, remote sensors interconnection and data processing.

novakpe[AT]labe[DOT]felk[DOT]cvut[DOT]cz

Research

Mobilty control, Home environment control, Wireless technology, Data collection from sensors and visualisation

Details   Publications

novakpe's picture
Link to SW tools for rehabilitaion of strabismus.
 
Main interests / experiences
SW: MS .NET C#, DirectX 2D/3D, WPF (C/C++, MFC, OpenGL, JAVA, ASM, atd)
HW: PC, I51/52, Atmel AVR, ARM, ZigBee (log. devices, procesors, dig. technik, ..)
 
My projects
Ovládání počítače pomocí speciálních zařízení (tlačítka, joystick, pohyb ruky, atd) Více.
Ovládání (nejen) domácích zařízení pomocí speciálních zařízení (TV, rádio, světla, atd) Více.
Univerzální úložiště dat (DB) zejména pro lékařské informace / měření (uložení dat do DB / XML, procházení, zobrazení 2D/3D, zpracování, atd) Více.
Diagnóza a rehabilitace šilhavosti (SW pro diagnózu / léčbu, návrhy postupů, analýza dat, atd) Více.
 
Others projects
Inteligentní invalidní vozík (s ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Intelligent and Mobile Robotics Group)
(ovládání, uživatelské rozhraní, grafická reprezentace, část HW, atd)
Plošný snímač kontaktních sil (s ČVUT FS Ústav přístrojové a řídící techniky) Více.
(HW pro snímání / záznam dat, SW pro ukládání / zobrazení / export / vyhodnoceni, atd)
Vyhodnocení různých typů rehabilitace (s ČVUT FS Ústav přístrojové a řídící techniky)
(HW senzory částečně a SW pro vyhodnocení postupu rehabilitace, atd)
 
Several already closed projects
Mapování mozkové činnosti (Fyziologický ústav AV ČR)
(HW částečně a SW pro řízení pohybu mikroskopu, řízení osvětlení při snímání, atd)
Hloubková mozková stimulace (LF UK a FN Motol)
(HW / SW pro ověřování činnosti měřícícho přístroje)
Měření odporu / pohyblivosti svalů v kolenu (UK FTVS – Katedra anatomie a biomechaniky)
(HW částečně a SW pro řízení pohybu a senzoru pro měření pohybu nohy, atd)
Měření tuhosti svalů (UK FTVS – Katedra anatomie a biomechaniky)
(HW částečně a SW pro řízení pohybu senzoru pro měření tuhosti svalů, atd)
 
Awards from some projects
 
Gold Medal, 2011, In Recognition of Innovative Excellence in the 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions, Plantograf V07 (snímač plošného rozložení tlaků), I-Shou University Kaohsiung, Taiwan Více.
 
2. Místo Inovace 2011 - Čestné uznání v rámci soutěže o cenu INOVACE ROKU 2011 za Plantograf V09 (Plošný snímač kontaktních sil) Více.

The IFIA Gold Innovation Medal, 2010, For excellent Invention Deemed to Represent Significant Innovation – New Products, Plantograf V07 (snímač plošného rozložení tlaků), Nuremberg Více.

IENA Silbermedaille, 2010 International Trade Fair „Ideas-Inventions-New Products“, IFIA International Federation of Inventors’ Association IFIA Collective presentation UNGARN, Plantograf V07 (snímač plošného rozložení tlaků) Nuremberg Více.

Stříbrná medaile na veletrhu Moskva 2009 (Plošný snímač kontaktních sil / Pantograf) Více.

3. Místo Inovace 2007 – Za účast v soutěži INOVACE ROKU 2007 za Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku (Plošný snímač kontaktních sil) Více.

Zlatá medaile veletrhu MSV Brno 2006 – Systém I4Control pro bezkontaktní ovládání technických zařízení.

2. Místo Inovace 2005 - Čestné uznání v rámci soutěže o cenu INOVACE ROKU 2005 za Plantograf V05 (Plošný snímač kontaktních sil) Více.

(Ocenění jenž se vztahují k mé předešlé a to rozdílné práci, nebo mám dojen, že jsem k nim přispěl pouze částečně či nejsou nijak svázány se současných pracovištěm zde nejsou uvedeny. Tyto ocenení jsou uvedeny na stránkách příslušných projeků)

Links to some projects for detailed information

Systém pro ovládání PC a okolních zařízení pomocí speciálních pomůcek. Více.

Univerzální úložiště zejména pro lékařská data / informace s podporou pro jejich automatického zpracování. Více.

Programy pro detekci / rehabilitaci strabismu (šilhavosti) pomocí PC. Více.

Snímání náklonu a pohybu s přenosem dat do PC, jejich uložení a základní zobrazení.

Dálkové ovládání aplikací / PC pomocí libovolného bežného IR ovladače.

Univerzální analogová / digitální karta vstupů / výstupů na USB a základní SW podpora.

Detekce časového posuvu pri více-kanálovém EMG záznamu.

Generátor PWM signálu pro testovací účely (měření svitu LED diódy).

SW nástroj pro hodnocení / porovnávání algoritmů pro detekci očních pohybů. Více.

SW nástroj pro vývoj / ladění / kontrolu algoritmů pro detekci očních pohybů.